Důležité dokumenty ke stažení

K přihlášení se do autoškoly potřebujete:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ke stažení ve formátu: pdf)

Žádost o řidičské oprávnění (ke stažení ve formátu: pdf)

Ostatní dokumenty

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení (ke stažení ve formátu: pdf)

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po vybodování (ke stažení ve formátu: pdf)

Doporučujeme

Elektronické cvičné testy

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy

 

Číslo účtu autoškoly
Raiffeisenbank: 5258143001/ 5500
Variabilní symbol: rodné číslo nebo datum narození (popřípadě do textu jméno)